Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement selectie DET 2011-2012

september 2011

1    Lestijden zijn minimaal 2 uur in de week en gelden voor allen die zijn geselecteerd door de selectie-train(st)er dan wel aanbevolen door overige train(st)ers. Uitbreiding van trainingsuren is afhankelijk van het nivo / talent van de geselecteerden. Indien talent aanwezig blijkt te zijn om het turnen op een hoger plan te brengen dan is de uitbreiding van trainingsuren een overwegingpunt en zal, indien mogelijk, gerealiseerd worden.

2    De grootte van de selectie groep met 1 train(st)er is 18. Bij aantallen daarboven mag er een assistent(e) bijkomen indien de vereniging dit financieel kan dragen en er gegadigden zijn. 

3    De selectie train(st)er bepaalt uiteindelijk de selectie. 

4    Aanbevolenen van overige train(st)ers krijgen de gelegenheid om hun kwaliteit te tonen in 5 proeflessen, waarin alle aspecten beoordeeld kunnen worden. Daarna; zie punt 3. 

5    Leeftijds criteria is gesteld op 5 jaar. In overleg met ouders en leiding wordt de belasting van een kind in de gaten gehouden.

6    Allen die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt doen verplicht mee aan wedstrijden. Indien men niet aan wedstrijden mee wil doen kan men ook niet in de selectiegroep geplaatst worden. Kosten van wedstrijden zijn voor eigen rekening.

7    Afwijkingen m.b.t. punt 5 en 6 ter beoordeling van de train(st)er en na overleg met het bestuur. 

8    Bij de selectie vanaf 7 jaar, na één jaar moet je het nivo hebben behaald volgens onderstaand lijstje. (nivo volgens KNGU )

   

    Groep        nivo        leeftijd

    Basis        10, 11, 12, 13    6,7 jaar

    Instap        8, 9,10, 11    8,9 jaar

    Pupil I        7, 8,9,10    10 jaar

    Pupil II        6, 7,8,9    11 jaar

    Jeugd        5, 6,7,8    12,13 jaar

    Junior        4, 5,6,7    14,15 jaar

    Senior        3, 4,5,6    16 jaar en ouder

 

9    Voor ouders/begeleiders nieuwe selectieleden geldt, na verblijf van 2 wedstrijdjaren in de selectie, dat zij, na overleg, een jurycursus moeten volgen. Er wordt van de ouders van de huidige leden een inspanningsverplichting gevraagd. Mocht het niet lukken om de cursus te volgen dan is er een mogelijkheid om andere activiteiten binnen DET te doen.

10    Selectie draagt bij wedstrijden en of uitvoeringen het voorgeschreven club tenue. Sportkleding welke door de vereniging is verstrekt blijft eigendom van de vereniging. Voor het trainingspak wordt €10,- per jaar huur betaald. Turnpakje dient men vooralsnog zelf aan te schaffen. 

 

Sub 1. Huishoudelijke regels m.b.t. selectie / ouders c.q. begeleiders. Tweemaal per jaar wordt er met de ouders/begeleiders een vergadering belegd. Indien nodig kan dit ook ad hoc. 

Sub2. Aanwezigheid van ouders bij de trainingen is, mits anders overeengekomen, niet toegestaan.

Sub 3. Stagiaires, aspirant juryleden dienen het bijwonen c.q. assisteren van de training in overleg met het bestuur en de (hoofd)train(st)er te doen plaats vinden.