Turnvereniging DET
Slider

Turnvereniging DET is een selectiegroep van de gymnastiekverenigingen Dos Valthe, Eendracht Exloo en Thor Odoorn. De selectie bestaat uit meisjes van 5 tot 20 jaar wonende in de dorpen van de verenigingen. Wij streven naar een selectiegroep uitkomend in de derde en vierde divisie. Meisjes worden tijdens de gymuren uitgenodigd om proef te draaien bij de selectie. Als dit bevalt aan beide kanten, meisje en trainsters, dan kan een meisje blijven turnen bij DET. Ook kunnen er meisjes komen die niet bij de gym zitten, maar die turnen ontzettend leuk vinden. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met het bestuur of één van de trainsters. Zie kopje bestuur voor mailadressen.

.